Dah Baca Belum? Panas Lagi Ni!

My Life's Journey

Sunday, March 16, 2008

Innallaha Ma'anaa...

Falmuhim hunaa..uhaawilu wa ajtahidu li niili mardhootillah..likai nakuuna insaanan soolihan wa masruran fiddunya wal aakhirah..insyaAllah

No comments: